Rona Ser Ma Video Song, Lyrics – Geet Rabari

Rona Ser Ma is a traditional folk  Gujarati song.This song is sung by Geet Rabari.

Rona Ser Ma Gujarati Lyrics

સેર મા સેર મા હે સેર મા સેર મા

રોના સેર મા રે રોના સર્ મા ફરીથી
ચાલી કિસ્મત ન ગાડી ટોપ ગિયર મા ફરીથી

તેમણે મારી વાડવાલા ની મે એ લેર મા ફરીથી

Ser ma re રોના સર્ ma ma
ચાલી કિસ્મત ન ગાડી ટોપ ગિયર મા ફરીથી

Ser ma re રોના સર્ ma ma
ચાળી ચાલી કિસ્મત ન ગાડી ટોપ ગિયર મા ફરીથી

તે રાયકા રાબરી દેસાઈ
એમ માલધારી ના દિક્ર

બાઇક બુલેટ ને ગાડી છી ઓડી
છૂટી ગાડી ઓ જેન બંદુક ની ગોળી

ભલે દુસમો છો હો બધા વેર મા રે

Ser ma re રોના સર્ ma ma
ચાલી કિસ્મત ન ગાડી ટોપ ગિયર મા ફરીથી

રોના સેર મા રે રોના સર્ મા ફરીથી
ચાલી કિસ્મત ન ગાડી ટોપ ગિયર મા ફરીથી

(પાઘડીયે રમતા રમ માર વાલા.)

દોસ્ત ની મહેફિલ માં દોસ્તી ની ફોજ છે
ભાઈભંડો ની ભીલા જીંદગી ની મોજ છે

માર માલધારી બધાં મારી મરી ફેર મા રે

રોના સેર મા રે રોના સર્ મા ફરીથી

RONA SER MA LYRICS IN ENGLISH

Ser ma ser ma he ser ma ser ma

Rona Ser ma re Rona ser ma re
chali kismat ni gaadi top gear ma re

He Mara vadvala ni mer ame ler ma re

Ser ma re Rona ser ma re
chali kismat ni gaadi top gear ma re

Ser ma re Rona ser ma re
chali chali kismat ni gaadi top gear ma re

He Rayka Rabari Desai
Ame maldhari na dikra

Bike Bullet Ne Gadi Chhe Audi
chhuti gadi o jane bandook ni goli

Bhale dusmano Hoy Badha Ver Ma Re

Ser ma re Rona ser ma re
chali kismat ni gaadi top gear ma re

Rona Ser ma re Rona ser ma re
chali kismat ni gaadi top gear ma re

(Paghdiye ramta ram mara vala.)

Dosto ni Mahefil ma dosti ni foj chhe
bhaibandho ni bhela jindgi ni moj chhe

Mara Maldhari badha Mari Fer Ma Re

Rona Ser ma re Rona ser ma re

Click here to know where to watch: